Lipník nad Bečvou, oprava fasády gymnázia

V současné době probíhá projednání záměru na NPÚ Olomouc. Projekt řeší kompletní opravu fasád, která je historicky cennou stavbou z období secese 19. století. Mimořádně složitý reliéf fasády vyžaduje významné rekonstrukční a restaurátorské práce, které navrátí výraz budově tak, jak byla postavena v době svého vzniku v roce 1881 jako pětitřídní dívčí škola.

Obsahem projektu a opravy jsou sanační práce spojené s řešením vlhkosti objektu, kompletní obnova hlavní uliční fasády a vyřešení vstupního prostoru před budovou školy opravou zídek, schodiště, zatravněného prostoru tak, aby byla zachována původnost památky. Autor návrhu ing. Andrea Kuricová, ing. arch. Robert Ševčík.