Projekt pro územní rozhodnutí

Jde o podrobný plán, který navazuje na architektonickou studii a který vyžaduje stavební úřad. V rámci projektu získáte v grafické a textové podobě, včetně digitální dokumentace, následující:

  • Zcela konkrétní umístění objektu do Vámi požadovaného území
  • Představu o detailním umístění stavby do pozemku v řádech metrů, centimetrů
  • Jak se dá přesně objekt napojit na inženýrské sítě, vodovod, kanalizace, plyn, elektro, dopravní infrastrukturu
  • Informaci o vlivu Vaše stavba na životní prostředí a okolní zástavbu
  • Veškeré posudky a analýzy pro povolení stavby
  • Veškerá potřebná vyjádření všech institucí, které vyžaduje stavební úřad

Potřebný čas k vytvoření projektu je obvykle 1 až 2 měsíce. Čas pro získání všech vyjádření k projektu pro stavební úřad je 1 až 2 měsíce.


Tip:
V projektu pro územní rozhodnutí lze uvnitř objektu spousta věcí dodatečně měnit, protože Váš záměr také zraje. V případě získání územního rozhodnutí máte již téměř 100% představu, že Váš záměr získá i kladné stavební povolení.

Máte zájem o naše služby?