Projekt pro stavební povolení

Získáte zcela podrobnou dokumentaci Vašeho záměru, který vyžaduje stavební úřad:

  • Veškeré informace o materiálech a skladbách podlah, stěn, stropů v objektu
  • Plán tras vodovodu, kanalizace, elektra, VZT, klimatizace uvnitř i vně budovy
  • Způsob napojení na dopravní infrastrukturu, parkoviště, okolní pozemky
  • Statický výpočet stability objektu
  • Plány okolního prostředí stavby, zahrady, komunikace na pozemku
  • Veškeré posudky a analýzy pro povolení stavby
  • Veškerá potřebná vyjádření všech institucí, které vyžaduje stavební úřad

Potřebný čas pro vytvoření projektu je obvykle 1 až 2 měsíce.


Tip:
Na základě projektu pro stavební povolení lze již poměrně  velmi přesně provést předběžný rozpočet odborným rozpočtářem a korigovat tak náklady stavby.

Máte zájem o naše služby?