O nás

Společnost Pam Arch byla založena v roce 2002 jednatelem a majitelem ing. arch. Robertem Ševčíkem. Tým architektů, stavebních inženýrů a statiků se od začátku orientuje na komplexní projektový, architektonický a inženýrský servis.

Oblast projektové přípravy zahrnuje veškeré konzultace od záměru – konceptu až po dohled nad realizací stavby.

Vnímáme stavbu jako celek, která je významně spojena především s Vámi, naším klientem. Proto nás zavazuje, vytvořit hodnotné stavební dílo, které bude nejen hospodárné, nadčasové ale především i krásné.


Nové kanceláře

Naši novou adresou je Podnikatelská 4, Brno-Královo Pole, v areálu Technologického parku s kompletním zázemím.

Jde o klidné a tvůrčí místo s výbornou dostupností pro zaměstnance a parkováním pro klienty v bezprostřední blízkosti budovy.

Nabízí spoustu zeleně, prostor pro multimediální jednání a prezentaci projektů pro větší počet osob, vytvářející ideální prostředí pro tvůrčí a koncepční práci.


Ocenění

Za dobu fungování naší architektonické kanceláře jsme obdrželi několik významných ocenění:


Certifikace a autorizace