Autorský dozor a pomoc s kolaudací

Když vy jako investor dostanete celou dokumentaci pro stavbu Vašeho domu, opravu nebo rekonstrukci, potřebujete získat jistotu, že veškeré myšlenky, které jsou v projektu zpracovány budou i respektovány při stavbě stavební firmou. Proto vykonáváme činnost tzv. autorského dozoru kdy provádíme tyto úkony:

  • Účastníme se kontrolních dnů stavby
  • Kontrolujeme zda je vše provedeno v souladu s projektem
  • Odsouhlasujeme vzorky použitých stavebních a architektonických materiálů
  • Provádíme případné změny projektu, které vyžadujete vy nebo stavební firma
  • Pomáháme Vám se získáním všech vyjádření ohledně kolaudace
  • Pomáháme Vám při jednání se stavebním úřadem

Máte zájem o naše služby?