Nové pavilony Krematoria, Brno

Zadání úkolu bylo zahájit první etapu generální rekonstrukce Krematoria na ulici Jihlavská v Brně. Navrženy byly nové pavilony komerční a hospodářské, celé nové parkování a vnitřní modernizace prostor. Stávající provoz běžel nepřetržitě od 30. let, kdy byla tato stavba realizována architektem Wiessnerem a stavba byla částečně poplatná době svého vzniku.

Nové pavilony přinesly do stávajícho areálu novou architektonickou kvalitu. Nové stavby citlivě respektovaly původní funkcionalistickou architekturu, která je výtvarně i funkčně zdařilá a stále nadčasová.

Nové pavilony svou rozlohou cca 1000 m2 nezasáhly do urbanistické kompozice areálu nijak násilně, naopak prostor uzavřely, dotvořily a doplnily celkoví klidný pietní ráz prostředí.

Provedeny byly také velké opravy světlíku, který zastřešuje hlavní obřadní síň.