Naše nové firemní kanceláře

Po mnoha letech úspěšného působení na staré adrese v Brně-Řečkovicích, kde sídlily naše kanceláře od roku 2004, se stalo nezbytným provést upgrade našich prostor. Důvody byly mnohočetné: demolice stávající administrativní budovy, narůstající nároky na prostor, potřeba modernějšího prostředí a větší kapacity. Po náročném hledání jsme našli prostory, které v plné míře odpovídají požadavkům pro provoz naší architektonické kanceláře. Jde o klidné a tvůrčí místo s výbornou dostupností pro zaměstnance a parkováním pro klienty v bezprostřední blízkosti budovy. Nabízí spoustu zeleně, prostor pro multimediální jednání a prezentaci projektů pro větší počet osob, vytvářející ideální prostředí pro tvůrčí a koncepční práci. Naši novou adresou je Podnikatelská 4, Brno-Královo Pole, v areálu Technologického parku s kompletním zázemím. Tento areál je skvěle navržen a urbanisticky koncipován s přehlednou a čistou strukturou budov, parkoviště a ulic. Nachází se v blízkosti Strojní a elektrotechnické fakulty. Níže naleznete několik fotografií z doby úprav prostor.

Nově vás tedy budeme rádi vítat od 1. dubna 2024.