Poděkování k narozeninám

Všem spolupracovníkům vřelé poděkování za ochotu, pracovitost, houževnatost a především trpělivost s jejich šéfem v dnešní den, kdy mě potkaly velmi významné kulaté narozeniny. Velice si Vážím spolupráce všech, kteří se snažíme v dnešní omezené a vypjaté době dále plnit pracovní úkoly a povinnosti.

ing. arch. Robert Ševčík, jednatel společnosti