Dětské centrum – Kubova VILA, Brno

Typ stavby

Památkové a historické budovy

Rok

2019 - 2018

Investice

12 mil. Kč

Objednatel

Odbor správy majetku Magistrát města Brna

Služby

Dvoupatrová vila stojí na svažitém pozemku na ulici Gromešova, který původně tvořila rozlehlá zahrada. Hlavní vchod je pod úrovní terénu a vedou k němu široká schodiště. Výrazná křivka dalšího schodiště se klene nad tímto vstupním nádvořím a spojuje dům s terasou na střeše garáží. V přízemí domu se nacházel byt správce a pokoje služek. Schodiště ve vstupní hale vede do haly v patře, kterou prosvětluje oblá prosklená stěna zimní zahrady. Zde se nachází obývací pokoj a kuchyň. Ložnice, šatna a lázeň jsou umístěny v posledním podlaží s další krytou terasou. Rozsáhlý suterén skrýval technické zázemí včetně rozvodny ústředního topení a protiletecký úkryt. Vedle technické vybavenosti domu překvapí i některé dynamické architektonické prvky, jako je stropní zářez portálu schodiště v přízemí nebo výrazně přetažená korunní římsa. Interiér domu byl vybaven nábytkem vyrobeným brněnskými UP závody podle návrhu bratrů Kubových.

Zadáním rekonstrukce bylo modernizovat objekt dětského centra, který spadá pod Městskou část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora. Řešily se všechny fasádní prvky, jako jsou nátěry, repase oken, repase říms. Obkladové pásky, které byly pro stavbu charakteristické svou barevností byly nahrazeny šamotovými prvky, které byly k nerozeznání. Objekt je částečně začleněn do svahu. Z tohoto důvodu se musely provést odkopové práce po celém obvodu a budovu znovu celou odizolovat. Vyměnily se všechny povrchy teras, provedeny byly v části garáže nová vrata a repase oken.

Také veškeré interiery v hospodářské části byly opraveny.