Galerie Pekařská, rekonstrukce budovy, Brno

Rekonstrukce vnitřního bloku domu na Pekařské 52 začala na podzim roku 2011. Při rekonstrukci bylo dbáno na zachování původního rázu domu, a to nejen proto, že je od roku 1958 zapsán na seznamu památkově chráněných budov. Vysoké stropy, klenutá okna a masivní cihlové stěny jen podtrhují atmosféru jedinečného, nevšedního místa. Rekonstrukce byla dokončena na jaře 2012. Prostor se vyznačuje prostorností, klenutým okny, viditelnými prvky nosných konstrukcí. Hlavní místnosti je přiznán industriální ráz secesní budovy, která se datuje z roku 1909. Opravovala se fasáda objektu, obnovily se vstupy do prodejen a do galerie, dvorní trakt byl celý rekonstruován a provedeny sanace vlhkosti. Architekt stavby ing. arch. Robert Ševčík.