Gynelogicko-porodnická klinika FN Brno

Typ stavby

Zdravotnické a lázeňské stavby

Rok

2000 – 2015

Investice

2500 mil. Kč

Objednatel

Fakultní nemocnice Brno

Služby

Studie řešila komplexní pracoviště gynekologicko porodnické kliniky v areálu FN Brno. Tento přesun byl realizován z areálu na ulici Obilný trh – porodnice.

Současně pak řeší i vybudování nové Chirurgické kliniky, respektive její rozhodující části (viz název akce), protože nově budovaná Chirurgická klinika naváže na kliniku stávající, především v její traumatologické, ale zčásti i diagnostické, části. Součástí řešení je i propojení nového objektu se stávajícími pracovišti FN Brno – Bohunice, rozšíření prostorů pro výuku, parkování a další související záležitosti.