Modernizace hřiště ZŠ Křídlovická Brno

Stávávající hřiště základní a mateřské školy na ulici Křídlovická v Brně ve správě Odboru školství MČ Brno-střed bylo modernizováno v celém rozsahu jeho rozlohy. Původní zůstaly pouze herní prvky. Nově byly navrženy dlažby, uspořádání venkovních prostor, lavičky. Hřiště bylo doplněno o venkovní dětský altán pro pobyt při nepřízni počasí. Přilehlé tréningové hřiště bylo opraveno ve skladbě podlah, bylo řešeno odvodnění. Nové oplocení nahradilo nevyhovující stávající ploty. Prostor byl také osazen objektem nové šatny pro potřeby žáků školy.

Architekt úprav: ing. Dagmar Hawerlandová, Jiří Slaný, ing. arch. Robert Ševčík