Nástavba učeben ZŠ Přemyslovo nám. , Brno Slatina

Typ stavby

Občanské a školské stavby

Rok

2024

Investice

50 mil. Kč

Objednatel

MČ Brno Slatina

Služby


Modernizace základní školy otevřela nové možnosti pro vzdělávací prostředí prostřednictvím vybudování nových odborných učeben, které byly elegantně integrovány do stávajícího půdorysu školy. Tato iniciativa umožnila zavést do výuky moderní technologie, včetně výpočetní techniky, projektorů a chytrých tabulí, což přispělo k interaktivní a efektivní výuce.

Design tříd byl navržen s důrazem na ergonomii a odpovídá nejnovějším trendům ve vzdělávání. Součástí modernizace je také instalace moderního výtahu a odpočinkových zón pro žáky na chodbách, zajištění nových hygienických zařízení jak pro učitele, tak pro žáky, a vytvoření nové chemické laboratoře.

Architektonický koncept byl pečlivě navržen tak, aby nová podoba budovy zapadala do městské struktury čtvrti Brno Slatina a zároveň vytvářela výrazný a charakteristický orientační bod v tomto regionu. K tomu přispívají i velké hodiny umístěné na budově školy. Autorem architektonického návrhu je zkušená architektka ing. arch. Adéla Hýlová, autorský dozor spolu s ní prováděl ing. arch. Robert Ševčík.