Nástavba základní školy Jasanová Brno

Typ stavby

Občanské a školské stavby

Rok

2019

Investice

10 mil. Kč

Objednatel

MČ Brno Jundrov

Služby

Zadáním bylo vypracovat architektonicko-technickou studii stavebních úprav na základní škole Jasanová 2 v Brně- Jundrov. Účelem je prověření možnosti zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury. Konkrétně se jedná o vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky nebo práce s digitálními technologiemi. Součástí je i vybudování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol.

Byla prověřeny dispoziční a provozní možné nástavby na části střechy řešené základní školy.  Architekt stavby: ing. arch. Romana Augustínová.