Přístavba a vestavba Základní a mateřské školy Vranov

Kapacita stávající budovy školy byla již pro potřeby obce nedostatečná. Budova však umožňovala dostavět několik tříd základní školy, mateřské školy, určit novou vstupní část, šatny žactva a rekonstruovat hygienické zázemí. Unikátní bylo i vytvoření prosklené sborovny s výhledem do vranovského údolí, které pozitivně působí na učitelský sbor v době přestávky. Architekt stavby ing. arch. Robert Ševčík, ing. arch. Romana Augustínová. Prvotní ideový námět studie arch. Jetelina.