Průmyslový závod Monttech, Brno

Závod se nachází v průmyslové zóně v Brně na ulici Těžební. Pozemek areálu má rozlohu cca 9000 m2, areálové budovy cca 1800 m2. Výrobní prostory cca 1500 m2, administrativní prostory cca 500 m2

Společnost Monttech ve svých prostorách připravuje zařízení pro robotická pracoviště, dopravní manipulátory, stroje pro dopravníkové systémy pro automobilový a strojírenský průmysl.

Nově navržené prostory umožnily centralizovat dříve rozptýlené a pronajaté prostory výroby a vedení firmy a zejména zefektivnit ekonomicky náklady na provoz budovy.