Společenský sál MČ Brno Maloměřice a Obřany

Typ stavby

Občanské a školské stavby

Rok

2017

Investice

15 mil. Kč

Objednatel

MČ Brno Maloměřice a Obřany

Služby

Oprava nebo lépe řečeno rekonstrukce prostor společenského sálu v místě, kde se nachází úřad Městské části Brno Maloměřice a Obřany přinesla do tohoto prostředí novou kvalitu prostředí. Opravil se vlastní velký sál, hygienické zázemí sálu, vstupní foyer, multifunkční jeviště, které slouží také pro potřeby například rady MČ. Upravili se také vstupy do do sálu.

Velmi úspěšně se podařilo především dodržet veškeré normy odhlučnění sálu, jelikož v bezprostřední blízkosti se nachází domov pro seniory a bytové objekty. Zajímavý je také velký počet tapet a dekorativních omítek, který zatraktivnil celkový dojem z užívávní prostoru.

Prostor prošel zásadní proměnou a úspěšně slouží svému účelu od roku 2017. Poděkování patří také tehdejší paní starostce ing. Kláře Liptákové, který velmi osvíceně a citlivě připomínkovala architektonické a výtvarné řešení a díky tomu vznikl tento důstojný prostor.