Stravovací provoz nemocnice FN Brno

Typ stavby

Zdravotnické a lázeňské stavby

Rok

2011

Investice

70 mil. Kč

Objednatel

FN Brno a privátní projektová organizace

Služby

Budova řešila vybudování nového stravovacího provozu jako náhradu za stávající nevyhovující, který se nacházel v místě budoucí uvažované Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno. Objekt je navržen jako dvoupodlažní s podzemní částí, kde se nacházejí sklady. V přízemní části se nachází příjem surovin a hlavní výrobní úsek. Odbyt probíhá směrem do areálu nemocnice. . Naším úkolem bylo navrhnout architektonický koncept, studii a objem stavby. Součástí úkolu bylo i provedení prováděcí dokumentace statiky objektu. Užitná plocha cca 2 000 m2