Rekonstrukce ZŠ Pastviny 70, Brno

V současné době je dokončován projekt generální opravy kuchyně, skladů, zázemí a jídelny základní školy. Rozšířením vznikne nový moderní prostor, který zvýší kapacitu strávníků. Součástí je i modernizace kompletní kuchyně včetně technologie, všech rozvodů a kompletního zázemí školy. Zároveň vznikne v suterénu univerzální výukový prostor pro keramiku a jiné zájmové činnosti

Výtvarné řešení působí zcela novým dojmem a přináší do stávajícího designu školy nové svěží prvky.

Autor návrhu: ing. arch. Olena Slawinski

Odhad nákladů: cca 30 mil. Kč.