Učebny ZŠ Přemyslovo náměstí 1, Brno Slatina již před dokončením

Po roce práce se již blíží dokončení nových učeben na exponovaném místě Základní školy v Brně Slatině Přemyslovo náměstí 1 ke zdárnému konci. Již jsou vybudovány nové učebny, dostavěn výtah, rekonstruovány interiéry jídelny. Probíhá jejich vybavování instalacemi a technologiemi, ladí se závěrečné detaily. Stavba bude silným architektonickým akcentem části Slatiny, protože její umístění na frekventované křižovatce nepřehlídne opravdu nikdo. Zajímavým prvkem pro orientaci obyvatel jsou výrazné hodiny, které dodávají stavbě patřičnou vážnost.

O průběh stavby se v rámci autorského dozoru stará ing. arch. Robert Ševčík a ing. arch. Adéla Hýlová