Učebny ZŠ Přemyslovo náměstí 1, Brno Slatina již před dokončením


Po roce intenzivní práce se blíží dokončení nových učeben na významném místě Základní školy v Brně, konkrétně na adrese Přemyslovo náměstí 1 v části Slatina. Tento projekt je již téměř hotov, přičemž nové učebny jsou kompletně postaveny, výtah je dokončen a interiéry jídelny prošly důkladnou rekonstrukcí. V současné době probíhá finální fáze vybavení učeben instalacemi a moderními technologiemi, přičemž se ladí poslední detaily.

O průběh stavby se v rámci autorského dozoru stará ing. arch. Robert Ševčík a ing. arch. Adéla Hýlová