Uvedení do provozu nových učeben Základní školy Přemyslovo nám. 1, Brno Slatina


V lednu 2024 byla po více než ročním úsilí úspěšně uvedena do provozu nástavba základní a mateřské školy. Nové prostory nabízejí moderní a ergonomické učebny, odpočinkové zóny a inovované prostory jako jídelny, učebna chemie a další.