Zahájení výstavby nových učeben ZŠ Přemyslovo nám. 1, Brno Slatina

V současné době, říjen 2022, byla zahájena výstavba nových učeben na Základní škole Přemyslovo nám. 1, Brno. Nové učebny budou vybudovány namísto stávající střechy školy. Bude vybudován nový bezbariérový přístup, opraveny stávající učebny a opraveno hygienické zázemí školy. Objekt bude dominovat svým architektonickým vzezřením jako nová školní nástavba v lokalitě Přemyslovo náměstí v Brně Slatině.

Náklad stavby: 50 mil. korun včetně DPH.

Dodavatel stavby: 1 Vyškovská stavební s.r.o.

Návrh, projekt pro územní a stavební řízení: ing. arch. Adéla Hýlová Chroboczková

Projekt pro provedení stavby a autorský dozor: Pam Arch s.r.o., ing. arch. Robert Ševčík